8 de septiembre de 2011

If I walk would you run
                                                                                 If I stop would you come
If I say you're the one would you believe me
If I ask you to stay would you show me the way
But I'll try for our love

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario ♥